Kodeks Etyczny MesoWorks

Naszym celem w MesoWorks jest tworzenie i podtrzymywanie właściwej kultury organizacyjnej, w której profesjonalizm, zaangażowanie i innowacyjność są podstawą naszych działań. Doceniamy znaczenie etyki w pracy i dążymy do tworzenia zdrowego środowiska, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i w relacjach z naszymi partnerami i klientami.

Nasz Kodeks Etyczny to zbiór zasad, które wyznaczają drogę do realizacji naszej misji, wizji i strategii rozwoju. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w budowanie lepszej przyszłości, inwestując w najnowsze technologie i współpracując z doświadczonymi profesjonalistami.

Profesjonalizm i Zaangażowanie: Dążymy do najwyższych standardów jakości we wszystkim, co robimy. Jesteśmy zaangażowani w swoją pracę i dążymy do doskonałości.

Przykład:

 • Słucham opinii klientów i biorę je pod uwagę
 • Szanuję innych, jestem życzliwy
 • Współpracuję efektywnie, szanuję czas innych pracowników
 • Działam szybko i elastycznie w oparciu o fakty 
 • Szukam rozwiązań 

Innowacyjność: Nie boimy się nowych wyzwań. Ciągle szukamy sposobów na podnoszenie wartości naszej pracy poprzez inwestycje w najnowsze technologie.

Przykład:

 • Jestem otwarty na zmianę i wdrażam nowe rozwiązania
 • Tworzę niezbędną przestrzeń dla pomysłów
 • Usprawniam procesy 
 • Uczę się na błędach

Szacunek i Współpraca: Traktujemy siebie nawzajem oraz naszych partnerów i klientów z szacunkiem. Wierzymy, że współpraca i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Przyklad:

 • Staram się o otwartą i szczery komunikację, aby zapewnić wszystkim zrozumienie celów i zadań.
 • Pokazuję empatię i zrozumienie dla punktu widzenia innych, staram się stworzyć środowisko pracy, w którym każdy czuje się słyszany.
 • Kiedy problem się pojawia, staram się o rozwiązanie go we współpracy z innymi, nie omijając go.
 • Doceniam i wyrażam uznanie za ciężką pracę i wkład innych.
 • Tworzę kulturę opartą na wzajemnym szacunku, eliminując jakiekolwiek formy dyskryminacji.
 • Pomagam innym w ich potrzebach, udzielam wsparcia kiedy jest to konieczne, aby pokazać, że jesteśmy zespołem.

Odpowiedzialność: Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania. Przyjmujemy krytykę i dążymy do ciągłego ulepszania.

Przykład:

 • Działam z pasją i zaangażowaniem 
 • Jestem etyczny i transparentny w działaniu 
 • Wyznaczam kierunki, podejmuję decyzje i realizuję cele
 • Nieustannie podnoszę swoje kompetencje, dbam o swój rozwój
 • Dzielę się wiedzą i wspieram rozwój innych pracowników 

Szacunek dla Zasad: Wszyscy pracownicy MesoWorks, niezależnie od pozycji, mają obowiązek przestrzegać tego Kodeksu. Naruszenia będą prowadzić do stosownych kroków zaradczych i korekcyjnych.

Przykład:

 • Stosuje się do zasad i procedur określonych w naszym Kodeksie, zawsze pamiętając, że są one stworzone dla dobra naszej organizacji.
 • W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do interpretacji zasad, zawsze zwracam się o pomoc lub wyjaśnienie do odpowiednich osób.
 • Regularnie odświeżam swoją wiedzę na temat zasad i procedur firmy, aby zapewnić, że moje działania są zgodne z nimi.
 • Zgłaszam wszelkie naruszenia zasad, które zaobserwowałem, niezależnie od stanowiska osoby naruszającej zasady.
 • W moim działaniu staram się być przykładem do naśladowania dla innych, pokazując szacunek dla zasad przez moje działania.
 • Rozważam konsekwencje moich działań z punktu widzenia zasad firmy, zawsze dążąc do decyzji, które są zgodne z nimi.

Rozumiemy, że nasz Kodeks Etyczny nie jest w stanie przewidzieć każdej sytuacji, z jaką możesz się spotkać podczas pracy. W takich przypadkach, zachęcamy Cię do korzystania z Twojego własnego poczucia etyki, które wyniosłeś z domu lub ze swojego środowiska.

Kodeks Etyczny MesoWorks dotyczy nas wszystkich, na każdym szczeblu, bez względu na stanowisko. To są zasady gry, które musimy wszyscy przestrzegać. A jeśli ktoś złamie te zasady, podejmiemy odpowiednie kroki, aby naprawić sytuację i upewnić się, że wszyscy gramy według tych samych reguł.

Nasz Kompas w Kształtowaniu Pracowników 

Tworzenie Korzystnego Środowiska Pracy: Wierzymy, że sukces naszej firmy zależy od przestrzegania norm etycznych w miejscu pracy. Z tego powodu staramy się tworzyć korzystne warunki dla naszych pracowników, które wzmacniają ich relacje z firmą i podnoszą efektywność ich działań.

Równość Szans Wszystkich Pracowników: W MesoWorks wszyscy pracownicy są traktowani równo, bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznanie, niepełnosprawność, czy przekonania polityczne. Każdy pracownik ma zapewniony równy dostęp do awansów i szkoleń, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe.

Budowanie Zdrowych Relacji Pracowniczych: Staramy się, aby relacje między naszymi pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, były wzorcem dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.

Zero Tolerancji dla Nękania i Prześladowań: W MesoWorks nie tolerujemy żadnych form nękania, prześladowań, czy poniżania pracowników. Każdy pracownik ma obowiązek piętnować i zgłaszać wszelkie zachowania niezgodne ze społecznie obowiązującymi normami.

Naszym celem jest tworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany, bezpieczny i cieszy się z tego, co robi. Wiemy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym zasobem, dlatego dążymy do tworzenia środowiska, które pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności, awansowanie i dążenie do doskonałości.

Nasz Kompas w Budowaniu Relacji z Klientami

Zadowolenie Klienta: Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta. Wiemy, że nasz sukces jest bezpośrednio związany z satysfakcją naszych klientów. Tworzymy zasady naszej pracy w taki sposób, aby zaspokajać i przekraczać oczekiwania naszych klientów.

Wysoka Jakość Obsługi Klienta: Dążymy do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Cenimy dialog i szukamy najlepszych możliwych rozwiązań dla naszych klientów, unikając przy tym zachowań uznawanych za nietaktowne czy niekulturalne. Dbamy o to, aby nasze usługi były realizowane z najwyższą starannością i terminowością.

Poszanowanie Zobowiązań: Wiemy, że nasza wiarygodność zależy od dotrzymania obietnic. Niezależnie od tego, czy są one zapisane w umowach, czy są to ustalenia ustne, zawsze dążymy do ich realizacji. Nasza punktualność, terminowość i jakość świadczonych usług to dowód szacunku, jaki okazujemy naszym partnerom.

Zrozumienie i Ulepszenia: Jesteśmy świadomi, że błędy mogą się zdarzyć. Nie boimy się do nich przyznać, a co więcej, staramy się je naprawić jak najszybciej. Każdy błąd to dla nas lekcja, z której czerpiemy wnioski na przyszłość.

Transparentność i Rzetelność: Wierzymy w otwartą komunikację z naszymi klientami. Zapewniamy pełną informację o naszych usługach, warunkach realizacji zamówień oraz wszelkich okolicznościach, które mogą wpływać na nasze wzajemne relacje. Nasza komunikacja zawsze odzwierciedla nasze rzeczywiste możliwości i standardy.

Ochrona Prywatności: Szanujemy prywatność naszych klientów. Gwarantujemy pełną poufność informacji dotyczących zakresu współpracy z klientem i przestrzegamy zasady poufności wszelkich informacji, które otrzymujemy w ramach naszej działalności.

Dążymy do bycia organizacją, która cieszy się zaufaniem nie tylko dzięki jakości swoich usług, ale także dzięki sposobowi, w jaki prowadzi swoje działania. Pragniemy, aby MesoWorks było symbolem rzetelności, profesjonalizmu i zaangażowania, niezależnie od skali projektu czy miejsca na mapie.

Nasza Misja

Mesoworks jest ciągle doskonalącą się firmą, której misją jest dostarczanie usług najwyższej jakości, przekraczając oczekiwania naszych klientów poprzez zastosowanie najnowszych i najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zdrowego i wspierającego środowiska dla naszych pracowników, promując ich rozwój, inicjatywę i wzajemny szacunek. Wszystko to, co robimy, jest motywowane pragnieniem przyczyniania się do lepszej przyszłości poprzez nasze usługi.

Nasza Wizja

Naszą wizją jest stanie się liderem w transformacji rynku nieruchomości w Polsce, dostarczając inwestorom kompleksowe rozwiązania – od zakupu i remontu mieszkań aż po sprzedaż lub wynajem. Dążymy do stałego podnoszenia standardów jakości, efektywności i satysfakcji klienta. Ponadto, pragniemy być pionierem w dziedzinie organizacji pracowników oraz podwykonawców, oferując im stabilność i warunki do rozwoju. Na międzynarodowym rynku, celujemy w bycie ambasadorem polskiego rzemiosła i standardów doskonałości, budując relacje oparte na zaufaniu i współpracy z klientami w całej Europie Zachodniej.

Nasza Strategia

Budowanie solidnej reputacji: Mesoworks będzie kontynuować dostarczanie wysokiej jakości usług, konsekwentnie przekraczając oczekiwania klientów, aby zbudować i utrzymać solidną reputację w branży.

Inwestowanie w innowacje: Będziemy ciągle poszukiwać i wprowadzać nowe technologie i procesy, które mogą zwiększyć efektywność naszej pracy i jakość dostarczanych usług.

Rozwój rynkowy: Planujemy systematycznie rozszerzać naszą obecność na rynku, począwszy od rozwoju naszych usług w całej Europie Zachodniej, gdzie będziemy dostarczać nasze standardy doskonałości i polską jakość rzemiosła.

Rozwój pracowników: Chcemy inwestować w naszych pracowników, oferując im szkolenia i możliwości rozwoju, które pomogą im udoskonalić swoje umiejętności i zdobyć nową wiedzę.

Zrównoważony rozwój: Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę wpływ naszej firmy na społeczność i środowisko.

Zarządzanie ryzykiem: Będziemy systematycznie monitorować ryzyka związane z naszą działalnością i podejmować działania mające na celu ich minimalizację.

×